Кўрсаткичлар номи ҳажми,
млрд.сўм (2015 йил январ-декабр)
ўсиш
суръати, % (2015 йил январ-декабр)
структура,
% (2015 йил январ-декабр)
ҳажми,
млрд.сўм (2016 йил январ-декабр)
ўсиш
суръати, % (2016 йил январ-декабр)
структура,
% (2016 йил январ-декабр)
дефлятор,
% (2016 йил январ-декабр)
1 Ялпи ҳудудий маҳсулот 9 019,4 103,9 100,0 10 541,8 105,9 100,0 110,4
  шу жумладан:              
- Тармоқлар қўшимча қиймати 8 678,0 103,9 96,2 10 106,3 105,9 95,9 110,0
- Соф солиқлар 341,4 103,2 3,8 435,5 105,6 4,1 120,8
2 Тармоқлар қўшимча қиймати 8 678,0 103,9 100,0 10 106,3 105,9 100,0 110,0
2.1. қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжаликлари 1 458,8 107,3 16,8 1 632,9 107,1 16,2 104,6
2.2. саноат (қурилишни қўшган ҳолда) 5 029,5 101,4 58,0 5 846,6 104,0 57,9 111,8
- саноат 4 583,6 100,8 52,8 5 296,7 103,5 52,4 111,6
- қурилиш 445,9 106,0 5,1 549,9 109,3 5,4 112,8
2.3. Хизматлар 2 189,7 107,0 25,2 2 626,8 109,4 26,0 109,7
- савдо, яшаш ва овқатланиш хизматлари 473,4 109,5 5,5 570,9 112,4 5,6 107,3
- ташиш ва сақлаш, ахборот ва алоқа хизматлари 629,9 104,2 7,3 761,1 106,1 7,5 113,9
- бошқа хизмат турлари 1 086,4 108,5 12,5 1 294,8 110,0 12,8 108,3
3. Ялпи ҳудудий маҳсулотда кичик бизнес улуши 3 346,2 104,5 37,1 3 963,7 107,3 37,6 110,4
4. Аҳоли жон бошига тўғри келадиган ялпи ҳудудий маҳсулот, минг сўм 9 797,3 102,4 х 11 271,0 104,2 х 110,4